Automatizace

Řešení automatizace pro různé oblasti průmyslu navrhujeme vždy individuálně podle vašich potřeb. SPONGE vám zabezpečuje všechny fáze řešení od jeho návrhu, konstrukce, vlastní výroby, instalace, spuštění až po údržbu. Získate tak plnou kontrolu nad nasazovaným řešením a možnost efektivněji plánovat vaší výrobu.

S námi získate přehled o nákladech a průběhu celého procesu od jeho zadání až po úspešnou realizaci. Dokážete se tak operativně rozhodovat a v případě potřeby včas reagovat na vzniklé výzvy spojené s řešením.

Jednoúčelové stroje

Jednoúčelové zařízení jsou speciální zařízení určené na vykonávaní opakujících se přesně stanovených procesů. Naše jednoúčelové zařízení navrhujeme jako samostatné pracoviště nebo jako součást výrobní linky. Podle stupně automatizace a vašich potřeb si můžete vybrat ruční, poloautomatické a nebo plně automatické řešení.

Nasadit je můžete jako:

  • speciální jednoúčelové výrobní zařízení
  • montážní přípravky, stroje a linky
  • manipulační a dopravní zařízení
  • testovací a diagnostické pracoviště

Údržba a instalace

Poskytneme vám komplexní služby a poradenství ve všech etapách nasazování technologií do praxe. Od poradenství, při úvodním zadaní, až po řešení samotné technologie, její programování a servis celého pracoviště. Instalaci a údržbu zařízení vykonávají naši pracovníci, kteří jsou certifikováni na jednotlivé odvětví podle zákona. Efektívní a plánovaná údržba s sebou přináší úsporu nákladů a jejich efektivnější využívaní.

Našim cílem je poskytnout vám úplnou podporu a společně si vytvořit perspektivní a dlouhodobý vztah založený na důvěře a spolehlivosti.

Revize a certifikace

Nabízíme vám naše služby pro uvedení strojů a zařízení do provozu, vstupní a pravidelné odborné prohlídky a odborné zkoušky. Účelem těchto činností je kontrola, zda-li zařízení a instalace jsou v souladu s platnými normami a tím chrání vás a vaše zaměstnance před potencionálními riziky, které přinášejí zařízení v případě poruchy.

Zařízení vyrobené v zahraničí, ale i v České republice často nesplňují potřebné bezpečnostní standardy a tím vystavují obsluhu rizikům poranění. Když je takové zařízení v provozu a dojde k poranění zaměstnance, všechny následky nese provozovatel zařízení.